Haasteena haavoittuvuus

Blogit ja kolumnit
15.12.2020 • Poliisipäällikkö

Tietoyhteiskunta on mennyt todella kovaa vauhtia eteenpäin muutamissa vuosikymmenissä. Vielä 1980-luvulla oli konekirjoittajille kovasti kysyntää, kun kaikki poliisilaitoksenkin kirjeet kirjoitettiin puhtaaksi tehtyjen luonnosten pohjalta.

Sittemmin käyttöön tulivat erilaiset tietokoneet, joilla esimiehetkin saattoivat helposti tehdä valmiita asiakirjoja, kun lyöntivirheiden korjaaminen oli vaivatonta.

Sen jälkeen teknologian kehitys on jatkunut huimaa vauhtia. Entistä enemmän asioita alettiin siirtää erilaisiin sähköisiin järjestelmiin vanhanaikaisen paperiversioiden arkistoinnin sijaan.

Lähes kaikki asiat ovat tietojärjestelmissä, joissa asioiminen edellyttää jo melkoista osaamista varsinkin ikääntyneimmiltä ihmisiltä.

Nyt ollaan jo kovin toisenlaisessa maailmassa. Lähes kaikki asiat ovat tietojärjestelmissä, joissa asioiminen edellyttää jo melkoista osaamista varsinkin ikääntyneimmiltä ihmisiltä.

Kyllähän tämä tekninen kehitys on ollut hyvää ja jopa välttämätöntä erilaisten asioiden hallinnan kannalta. Siihen liittyy kuitenkin aina myös uusia haasteita, kuten viime aikoina on kovin konkreettisesti tullut ilmi. Onhan näitä erilaisia ongelmia tullut esiin jo pidemmän aikaa, ja sitten järjestelmiä on pyritty parantamaan.

Kun kehitystyössä on uusia innovaatioita luotu, on myös ”vastapuolella” tapahtunut. On pyritty löytämään uusien järjestelmien aukkokohtia, joita hyödyntämällä voitaisiin harjoittaa erilaista rikollista toimintaa.

Aina ei ole kysymys edes tietojärjestelmävirheistä, vaan vallitsevien käytäntöjen puutteista.

Aina ei ole kysymys edes tietojärjestelmävirheistä, vaan vallitsevien käytäntöjen puutteista. Esiin ovat nousseet esimerkiksi henkilötunnusten käyttöön liittyvät ongelmat. Toisen henkilön nimissä on voitu tehdä monenlaisia huijauksia, kun on ensin urkittu henkilön tiedot käyttöön.

Nyt tähän ongelmaan on havahduttu ja suunnitteilla on vahvemman tunnistautumisen vaatimus kaikissa asioissa, muun muassa erilaisten pikavippien ottamisessa ja nettiostosten tekemisessä.

Tavallisena kansalaisena tulee helposti vähän epäileväinen olo, kun ei oikein tiedä, miten eri tilanteissa pitäisi menetellä. Jos varaat aikaa netissä vaikkapa hammaslääkärille, niin sinulta kysytään, ainakin vielä, henkilötunnusta. Onko tällainen ajanvarausjärjestelmä kuinka suojattu?

Onko tällainen ajanvarausjärjestelmä kuinka suojattu?

Loppujen lopuksi moni asia on riippuvainen kunkin omasta toiminnasta. Tiedotusvälineissä kerrotaan erilaisista huijausyrityksistä, joissa esiinnytään vaikkapa poliisina ja pyydetään tiettyjä salaisia tietoja jonkin ongelman ratkaisemiseksi. Näiden erilaisten tekotapojen kertominen ja niistä varoittaminen mahdollisimman laajasti on todella tärkeää.