Förtroendevalda som gummistämplar – aldrig inom Juristförbundet!

Blogit ja kolumnit
16.06.2021 • Marika Valjakka

När det gäller vårt förbund går det inte att nog betona att ”förbundet” verkligen inte är bara styrelsen eller personalen på kansliet vid Nylandsgatan. Förbundet utgörs av oss alla ungefär 16 100 medlemmar. Därmed finns det inte heller ett förbund därute någonstans, som skulle dra upp riktlinjer till skada för medlemmarna.

Som medlemmar i juristkåren påverkar var och en av oss vad förbundet gör eller inte gör.

Förbundets viktigaste linjedragningar är alltid gemensamma. Ibland kräver detta tid och ansträngning, i motsats till att besluten skulle fattas snabbt inom en liten krets. Organisationsarbete innebär att ta hänsyn till olika synvinklar och många påverkanskanaler.

Direkt återkoppling är alltid särskilt värdefull.

Direkt återkoppling är alltid särskilt värdefull. Jag hoppas att våra många kanaler för feedback ger våra medlemmar möjlighet att föra fram sina tankar och åsikter. Men också förbundets välbekanta förtroendeorgan har sin givna sin roll.

Förbundets styrelse fastställde nyligen på sitt junimöte den nya sammansättningen på våra utskott. Varje år tillsätts hälften av utskottsplatserna med nya medlemmar. Tack igen till alla som ställde upp!

Förbundets viktigaste beslutsfattare är delegationen. Dess sammansättning ändras i och med delegationsvalet i oktober. Material om valet är av intresse för varje läsare. Jag hoppas att just du kandiderar – eller påverkar genom att rösta!

Betydelsen av delegationens arbete illustreras av mötena under den avslutade treårsperioden.

Betydelsen av delegationens arbete illustreras av mötena under den avslutade treårsperioden. De innehöll mycket diskussion och många ställningstaganden. Inget gummistämpelarbete alls! Arbetet har bland annat resulterat i att medlemsantalet har börjat växa och tydliga riktlinjer har tagits fram för de kommande årens aktiviteter.

På den avgående delegationens sista möte i maj diskuterades det ovanligt livligt om den kultur av alltför stor arbetsbelastning som vår bransch lider av. Vi är inte alltid eniga i delegationen, men i det här fallet var vi det. Problemet är allvarligt.

Utgående från diskussionen gjordes omedelbart ett ställningstagande och förbundet kommer att utveckla sitt arbete för att ta itu med den lagstridiga arbetskulturen inom hela branschen.

Tillsammans kan vi påverka!

Marika Valjakka, Juristförbundets styrelseordförande