Epidemia hankaloittaa vastavalmistuneiden työllistymistä

Myös Lakimiesliiton keväällä tekemän jäsen­kyselyn perusteella koronaepidemian aiheuttama epävarmuus iski etenkin nuoriin juristeihin.

Lakimiesliitto teki kesäkuun alussa aloitteen sitä, että tuomioistuinruuhkien purkamiseksi tuomioistuinharjoittelua suorittavien määrää nostettaisiin seuraavaksi kahdeksi vuodeksi nykyisestä 140:stä 200:aan.

– Tämä helpottaisi työllistymistä ja olisi yhteiskunnallekin järkevä investointi, Lakimiesliiton toiminnanjohtaja Jore Tilander toteaa.

Jäsenistön huolet ovat näkyneet myös liitossa.

– On ollut tärkeää, että olemme voineet liittona tukea tässä vaikeassa tilanteessa kaiken ikäisiä jäseniämme neuvonta- ja urapalveluillamme, Tilander jatkaa.

Auskultointia koskeva aloitteemme on kustannuksiltaan pieni, mutta nuorten juristien kannalta merkittävä.

– Tämän lisäksi tarvitaan yhteiskunnallisia toimia. Auskultointia koskeva aloitteemme on kustannuksiltaan pieni, mutta nuorten juristien kannalta merkittävä. Etenkin tilanteessa, jossa auskultointipaikkoja tulisi lisätä ihan pysyvästikin. Aus­kultoinnin hyödyt ovat myös pitkä­aikaisia, eivätkä rajoitu vain tuomio­istuinharjoittelun suorittamiseen.

Lakimiesliitto ehdotti kesäkuun alussa myös julkisen oikeusavun laajentamista niin kutsuttuihin mikroyrityksiin eli alle kymmenen henkilöä työllistäville toimijoille. Tämä tukisi yritystoimintaa ja työllistymistä.

Avoimia paikkoja on tarjolla vähemmän, ja nuoria juristeja on kriisin aikana jouduttu myös lomauttamaan.

Nuoret Lakimiehet ry:stä vahvistetaan nuorten työllistymiseen liittyvät ongelmat.

– Tilanne työmarkkinoilla on nähdäkseni selvästi tavanomaista haastavampi. Avoimia paikkoja on tarjolla vähemmän, ja nuoria juristeja on kriisin aikana jouduttu myös lomauttamaan, kertoo yhdistyksen hallituksen jäsen Tarik Ahsanullah.

– Myös asianajajatutkinnon kirjallisen kokeen peruminen keväältä aiheutti monille haasteita, sillä tutkinnon suorittamisen kautta saatava oikeudenkäyntilupa on keskeisesti työllistymistä edesauttava tekijä.

Tutkinnon kirjallista koetta ei koronan yllättäessä voitu järjestää lyhyellä varoitusajalla ilman, että yhdenvertaisuus olisi vaarantunut, Asianajajaliitosta kerrotaan. Kirjallinen koe järjestetään kuitenkin verkossa syyskuussa koronatilanteesta riippumatta. Tutkinnon eettinen ja oikeuskäyntiosa järjestettiin keväällä etäopintoina.

Nuoret Lakimiehet ry toivoo Lakimiesliiton tavoin, että oikeushallinnon sumaa voitaisiin purkaa tuomioistuinharjoittelupaikkoja lisäämällä.

Korona muutti käytännössä kaikkien juristien työtapoja.

Lakimiesliiton jäsenkysely kertoi työllistymisongelmien lisäksi siitä, että korona muutti käytännössä kaikkien juristien työtapoja. Yleisimmin tämä tarkoitti etätyön lisääntymistä ja joustoa työajoissa.

Vastaajat kokivat työnsä sopivan pääosin hyvin etäyhteyksien kautta tehtäväksi.

Erityisen hyvin etätyöt sujuivat isoissa asianajotoimistoissa ja teollisuusyrityksissä. Etäyhteyksien hyödyntämisessä on eniten haasteita pienissä asianajotoimistoissa, ministeriöissä ja tuomioistuimissa, etenkin kriisin alkuvaiheessa.