Eipä käy kateeksi

Blogit ja kolumnit
15.04.2021 • Poliisipäällikkö

Suomessa on eletty todella poikkeavissa olosuhteissa jo toista vuotta. Asioita on saatu hoidettua näissä haastavissa tilanteissa ainakin toistaiseksi vielä ihan hyvin.

Kuitenkin monet lainsäädännölliset asiat ovat jatkuvasti aiheuttaneet aikamoista kipinöintiä. Eri viranomaistahojen toimintavaltuudet ja velvollisuudet normaalioloissa eivät oikein sovellu tällaisiin tilanteisiin.

Tautitilanteen pahentumisen myötä nämä näkemyserot monissa asioissa vain korostuvat. Asioita voi katsella kovin monelta kantilta. Esimerkiksi eri-ikäisten koululaisten asioiden hoitamisesta lähi- tai etäopetuksella voi perustellusti olla kahta mieltä.

Kaikilla lapsilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia opiskella kotona eri syistä johtuen.

Kaikilla lapsilla ei ole tasavertaisia mahdollisuuksia opiskella kotona eri syistä johtuen. Yhtenä syynä voivat olla perheen tilanne noin yleisesti ottaen tai kodin tilaratkaisut ja teknisten välineiden käyttömahdollisuudet. Jos kotona on etätyössä jo pari vanhempaa, ei rauhallista opiskelupaikkaa välttämättä löydy.

Lähiopetuksen kannattajat ovat huolissaan, ihan syystä, joidenkin oppilaiden psyykkisestä hyvinvoinnista itse oppimisasioiden lisäksi.

Jos murrosikäinen ei voi tavata kavereitaan pitkään aikaan, siitä voi seurata isojakin ongelmia. Toisaalta tiivis kanssakäyminen minkä tahansa porukan kanssa lisää merkittävästi taudin leviämisen riskiä, ja tartunnan voi joidenkin tutkimusten mukaan saada myös koulussa.

”Nuuskamatkailu” aiheutti isoja ongelmia.

Asioiden hoidossa on kokeiltu varsin järeitäkin keinoja, kuten viime vuonna toteutettu Uudenmaan sulku. Sille oli lähtökohtaisesti ihan hyvä perustelu, koska tilanne alkoi jyrkästi pahentua juuri siellä.

Kuitenkin jonkin ajan kuluttua ilmeni erilaisia ”vuotoja” eri puolilla maata. Pohjoisen tilanne puhutti erityisen paljon, koska rajan ylittävä työssäkäynti on varsin laajaa. Myös muun muassa ”nuuskamatkailu” aiheutti isoja ongelmia.

Tilannetta huonontavat myös ristiriitaiset näkemykset erilaisten suojautumiskeinojen tehosta ja vaikutuksista. Onko maskista mitään todellista hyötyä? Ketä se oikeasti suojaa? Missä sitä pitäisi käyttää? Nyt niiden käyttö on otettu lähes pakolliseksi ainakin junissa ja joidenkin alueiden julkisessa liikenteessä.

Myös koronatestausten pakollisuudesta eri tilanteissa on väännetty kättä. Se olisi yksi keino saada rajoitettua maahan tulijoiden ”tuomisten” haittavaikutuksia, mutta näkemykset siitä ovat erilaisia. Onko se juridisesti mahdollista, entä käytännössä.

Täytyy toivoa, että kansalaiset ymmärtävät oman vastuunsa tässä haastavassa ja vaikeassa tilanteessa.

Tilannetta on vielä hämmentänyt monien eri viranomaisten päällekkäinen toimivalta näissä asioissa. Samoin se, että eri alueilla vallitsee aivan erilainen tautitilanne. Jos maakunnassa ei ole lainkaan tautia, miksi tarvitaan tiukkoja rajoituksia. Myös tiedottamisen vastuut ja toteutus ovat aiheuttaneet ihmisissä melkoista hämmennystä.

Täytyy vain toivoa, että eri viranomaistahot saavat asiat hoidettua yhteisymmärryksessä viisaasti ja että kansalaiset ymmärtävät oman vastuunsa tässä haastavassa ja vaikeassa tilanteessa. Yhtään ei käy asioista vastuussa olevia kateeksi.