Delegationen drar upp riktlinjer för Juristförbundets arbete

Blogit ja kolumnit
03.11.2020 • Tuula Linna

Juristförbundets delegation har undantagsvis två möten i höst: vårmötet hölls i september och höstmötet hålls den 26 november. Vi kunde träffas i september för ett traditionellt möte genom att vidta försiktighetsåtgärder under corona-tiden.

Juristförbundets delegation företräder föreningens medlemmar och är Juristförbundets högsta beslutande organ. Den nuvarande delegationen för diskussion och tar ställning, och man är inte rädda för att utmana eller ifrågasätta saker. Efter mötet fortsätter diskussionerna på sociala medier och på arbets- och studieplatser.

Den nuvarande delegationen för diskussion och tar ställning, och man är inte rädda för att utmana eller ifrågasätta saker.

Vi håller på att skapa en ny strategi i vårt gemensamma förbund. Enligt reglerna i Juristförbundet är det delegationens uppgift att besluta om förbundets handlingslinjer och mål. Därmed är delegationen en självberättigad deltagare i strategiarbetet.

Detta arbete startade vid ett seminarium som hölls i samband med höstmötet 2019 och finalen kommer på novembermötet – vi berättar mer om strategiarbetet i Lakimiesuutiset i december.

I samband med strategiarbetet genomförde vi också en medlemsundersökning. Vi fick över 2 600 svar! Stort tack för det aktiva deltagandet.

Ordet var och är fritt i delegationen.

Vid septembermötet behandlade delegationen en hel rad frågor, bland annat godtog man Juristförbundets riktlinje om användningen av titlarna ”jurist” och ”advokat”. Delegationen modifierade formuleringen i förslaget genom en grundlig diskussion och ett par snabba omröstningar. Ordet var och är fritt i delegationen. Slutresultatet blev mycket lyckat.

Nästa år är delegationens valår. Det är viktigt att det finns entusiastiska kandidater, att man planerar koalitioner och överväger valteman.

Sedan är allt klart för medlemmarna att gå till den elektroniska valurnan för att påverka sammansättningen i det högsta beslutande organet i Juristförbundet – i organisationsdemokratins anda.

Tuula Linna, juristförbundets ordförande, tuula.linna@helsinki.fi