Då personalen mår bra går verksamheten bättre

DKCO arbetar huvudsakligen med affärsjuridik med allt från avtalsjuridik till arbetsrätt, offentliga upphandlingar, generationsväxlingar och företagsköp. I företaget jobbar nu sex advokater och jurister, två rättsnotarier och en ekonomiansvarig, plus lika många praktikanter.

Advokat och EM Nathalie Myrskog har varit med ända sedan Vasa-kontoret öppnade 2014.

– Med finländska mått mätt är vi en mellanstor byrå som har kapacitet att ta oss an också större helheter, säger hon.

Eftersom byråns rötter ligger på Åland är det enligt henne klart att svenskan är ett viktigt arbetsspråk. Många klienter är i alla fall från fastlandet och då verksamheten är gränsöverskridande arbetar företaget i praktiken lika mycket också på finska och engelska.

Vi jobbar i team som sätts ihop beroende på vilken expertis som behövs i de enskilda fallen.

– Vi jobbar i team som sätts ihop beroende på vilken expertis som behövs i de enskilda fallen. Då är det ingen skillnad om vi sitter i Vasa eller i Mariehamn. Jag jobbar exempelvis med en del av våra åländska klienter inom min expertis. Videomöten är därför vardag för oss, säger Myrskog.

Språket avgör inte

Människor med samma modersmål delar kanske samma kultur, men enligt Myrskog är språket inte saliggörande då det gäller att få ihop bra team.

– Vi är företagare som driver byrån tillsammans. Alla våra beslut har en strategisk betydelse för hur vi vill utvecklas som helhet. Då är inte språket avgörande utan vår kompetens och förmåga att arbeta ihop som individer, säger hon.

För att få certifikatet Rättvis arbetsgivare måste en byrå uppfylla många kriterier, som bland annat att arbetstagarna behandlas likadant, att arbetsmiljön är trygg, att man uppgör skriftliga arbetsavtal, att arbetstagarna kan ha fritid utan av arbetet förorsakad olägenhet och att arbetstagarna har samma chanser till utbildning.

Vi uppfyllde certifikatets krav eftersom de här principerna redan var en integrerad del av verksamheten.

– Vi uppfyllde certifikatets krav eftersom de här principerna redan var en integrerad del av verksamheten. Jag skulle säga att DKCO är en lyckad kombination av affärsverksamhet och mjuka värden. Vår omsättning ökar för varje år både som helhet och per jurist, så vår modell fungerar säger Myrskog.

Kvalitetsstämpel i rekryteringen

Myrskog betonar att det inte är flum att följa arbetslagstiftningen utan att det ligger en klar affärsstrategi bakom.

– Mår vi bra på jobbet presterar vi bättre. Så enkelt är det. Dessutom är rekryteringsläget på arbetsmarknaden i vår bransch så utmanande att vi inte kan köra slut på folk på samma sätt som kanske är möjligt, om än inte etiskt, i andra branscher, säger hon.

Mår vi bra på jobbet presterar vi bättre.

Eftersom byrån är beroende av organisk tillväxt tas juriststuderande in redan från skolbänken för att skolas in i verksamheten.

– Det är ett långsamt sätt att växa, för det räcker tre till fyra år innan en nyutexaminerad jurist är självgående och fem till sex år innan den självständigt levererar verklig kundnytta, skapar nya kundkontakter och skolar yngre jurister. När ett företag satsat flera år på att främja en persons utveckling vill man ju inte tappa den på grund av ett dåligt arbetsklimat. Därför är det naturligt att prioritera personalens välmåga, säger hon.

Det är naturligt att prioritera personalens välmåga.

Kvalitetscertifiering gav goda verktyg

DKCO räknar med att många juridiska standardprodukter kommer att dö ut med digitaliseringen.

– Det huvudsakliga sättet för oss att skapa mervärde åt kunderna kommer alltmer att vara genom specialiserad rådgivning. För sådana uppgifter behövs stjärnor och dessa tänker vi behålla. Ett sätt är att skapa en balans mellan arbetsmiljö, fritid och hem. Det ökar engagemanget och lojaliteten i företaget, säger Myrskog.

Byrån är en av de få advokatbyråer i Finland som är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001.

– Kvalitetscertifieringen har gett en klar struktur åt verksamheten och innebär att vi hela tiden följer upp hur vi kontinuerligt förbättrar vårt sätt att arbeta, säger Myrskog.

Vi följer upp hur vi kontinuerligt förbättrar vårt sätt att arbeta.

Kvalitet ur en advokatbyrås synvinkel är enligt henne hur väl man lyckas förstå klienternas verksamhet och fånga deras behov.

– Det gäller kort sagt att leverera service som motsvarar klientens verkliga behov och att tala klientens språk. Tillsammans med andra advokater kan man sedan svänga sig med juridiska termer, säger Myrskog.