Coronakrisen tömde sommarstugorna

Orsaken till att Finland infört starka begränsningar mot persontrafik från Sverige är det höga antalet människor som smittats av virussjukdomen covid-19. Finland har som gräns åtta fall per 100 000 invånare under en två veckors period för att så att säga friskförklara ett land, men antalet smittade i Sverige har klart överstigit gränsen.

Bortfallet av finskättade sommarturister från Sverige kändes i alla fall förvånansvärt stort med tanke på att det inte finns några legala hinder för finska medborgare att komma till Finland.

Också svenska medborgare som äger en fastighet i Finland eller har en partner från Finland har från och med den 15 juni fritt kunnat resa hit. En förutsättning är i alla fall att de finländska karantänsbestämmelserna kan följas.

För många har der helt enkelt känts så besvärligt att ta sig till Finland att man hellre valde att stanna hemma.

Samtal med släktingar i Sverige har visat att det för många helt enkelt känts så besvärligt att ta sig till Finland att man hellre valde att stanna hemma. Det är också en demografisk fråga eftersom många av dem som traditionellt firat semestern i Finland hör till riskgruppen över 70 år och därför drar sig för att resa.

Skillnad i grundlag och sinnelag

Grundlagen i respektive land har medfört en stor skillnad i hanteringen av coronakrisen. Den 17 mars införde Finland undantagstillstånd för första gången efter andra världskriget.

Det gav regeringen möjligheter att ta till drastiska åtgärder som att stänga både landets yttre gränser för all onödig trafik och att isolera Nyland.

Att man i det längsta drar sig för att begränsa rörelsefriheten genom politiska beslut i Sverige kan enligt Jan-Erik Andelin, Hufvudstadsbladets förra Nordenkorrespondent i Stockholm, åtminstone delvis anses vara en kulturfråga.

– I Finland har vi enligt min mening helt enkelt en större beredskap att solidariskt ställa upp för samhället. Det här misstolkas av många i det mera individualistiska Sverige att vi hukar oss för överheten, säger han.

I Finland har vi enligt min mening helt enkelt en större beredskap att solidariskt ställa upp för samhället.

I Finland har bland annat Martin Scheinin, professor i människorätt, i alla fall kritiserat att regeringen aktiverade beredskapslagarna i så hög grad som man gjorde eftersom han anser att beslutet att stänga gränserna på våren inte hade laglig grund.

– Passlagen innehåller inget mandat att allmänt förhindra finländska medborgare från att lämna landet, sade Scheinin i en intervju för Yle i maj.

Passlagen innehåller inget mandat att allmänt förhindra finländska medborgare från att lämna landet.

Titti Mattsson, professor i offentlig rätt vid Lunds universitet, konstaterar i en intervju för TT att ett allmänt utegångsförbud inte är möjligt i Sverige eftersom grundlagen (regeringsformen), sätter stopp för begränsningar i rörelsefriheten.

– Enligt förarbetena till regeringsformen behövs det särskild lagstiftning för förbud mot att röra sig fritt i en ”viss landsände” eller att besöka andra delar av landet. Individer som smittats eller blivit utsatta för smitta sättas i karantän och det går också att avgränsa ett visst område vid misstanke om samhällsfarlig smitta, säger hon.

Förödande siffror

Samtidigt med gränserna stängdes även grundskolorna i Finland i mars och det infördes förbud mot flera än tio personer på offentlig plats. Besök på boendeserviceenheter för äldre samt för andra riskgrupper förbjöds, högskolornas och andra läroanstalters lokaler stängdes i likhet med restauranger, simhallar, muséer, konserthallar samt andra offentliga utrymmen.

Distansarbete blev en rekommenderad trend över en natt. Restriktionerna gällde till en början fram till den 13 april men fortsatte frånsett vissa undantag till den 16 juni.

I Sverige har man däremot hela tiden fått resa fritt inom landets gränser och grundskolorna hölls öppna.

I Sverige har man hela tiden fått resa fritt inom landets gränser och grundskolorna hölls öppna.

Den 19 mars stängde landet gränserna, men bara för icke nödvändiga inresor från länder utanför EES och Schweiz, den 29 mars förbjöds folksamlingar på mer än 50 personer och den 1 april infördes besöksförbud på alla äldreboenden. Restauranger och andra offentliga utrymmen har dock till stor del hållit öppet inom ramen för gränsen på högst 50 samtidiga besökare.

Distansarbete blev kutym också i Sverige där många kontor tömdes redan i början av mars.

Distansarbete blev kutym också i Sverige.

Hur Finlands mera strikta och Sveriges betydligt öppnare strategi i kampen mot covid-19 kommer att se ut i slutändan vet ingen men kring mitten av augusti såg det folkhälsomässigt betydligt bättre ut i Finland.

Här var det totala antalet bekräftade fall fram till den 11 augusti 7 623 och antalet döda 333. I Sverige var motsvarande siffror 82 972 och 5 766. Räknat per 100 000 invånare var antalet insjuknade och döda i Finland 136,4 respektive 6,0 medan talen var 813,2 respektive 56,5 i Sverige.

Källa: EU:s smittskyddsmyndighet (ECDC)