Codex samlar de svenskkunniga juris studenterna i en aktiv förening

Vilken uppgift har föreningen?

Ämnesföreningen Codex bevakar de svenskspråkiga juris studenternas intressen vid Helsingfors universitet. Vårt mål i verksamheten är att bidra med en trivsam svenskspråkig studiemiljö.

En liten förening har sina fördelar. Med sammanlagt 180 codexare känner så gott som alla varandra och alla har möjlighet att delta i verksamheten, vilket är unikt. Här knyter vi värdefulla kontakter inför framtiden.

Här knyter vi värdefulla kontakter inför framtiden.

Codex värnar om sin 80-åriga existens med en fin historik som utkom nu i höst. Tyvärr sker själva lanseringen av boken i en lite mindre skala på grund av coronaläget.

Hurdan verksamhet har föreningen?

Vi ordnar evenemang på bred skala: exkursioner, besök till myndigheter och andra aktörer inom branschen samt till andra potentiella framtida arbetsgivare. Vi arrangerar naturligtvis också lättsammare program och sitser och trivs tillsammans på klubben i största allmänhet.

Codex samarbete med juridiska och icke-juridiska vänföreningar både i Finland och övriga Norden uppskattas av våra medlemmar.

Vad kan föreningen erbjuda?

Fastän vår verksamhet riktar sig till studenter vid juridiska fakulteten i Helsingfors har vi nära kontakt med våra alumner och vi ordnar träffar oss emellan. Till exempel i slutet av hösten brukar Codex arrangera ett gemensamt seminarium som varit välbesökt.

Codex har ett rättshjälpsutskott som erbjuder gratis råd för våra medlemmar.

Codex har ett rättshjälpsutskott som erbjuder gratis råd för våra medlemmar i frågor som berör privatpersoner. Rättshjälp ges även andra svenskspråkiga studenter vid Helsingfors universitet.

Vår klubblokal finns till hands med en läsesal och ett bibliotek med ett brett sortiment av kurslitteratur.

Hur kommer man med i föreningen?

För att bli medlem i Codex ska man vara svenskkunnig och student vid juridiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Vi tar emot ansökningar också från finskspråkiga studenter som har kunskaper i svenska, kontakta gärna styrelsen för mer info.

Medlemskapet är speciellt trevligt för dem som avlägger en tvåspråkig examen och får nytta av att umgås på svenska.

Hälsningar till dig som funderar på att bli medlem

Vi uppmuntrar alla svenskkunniga juris studenter vid Helsingfors universitet som är intresserade av att umgås på svenska i trevligt sällskap att komma med i föreningen. Vi välkomnar alla med öppna armar!

Frågorna besvarades av Codex styrelseordförande Joonas Tolonen.