Budjettiriihi: Lakimiesliitto vaatii oikeusvaltion muistamista

Budjettiriihen yhteydessä esittämillämme keinoilla oikeusturvaa voidaan lisätä jopa yhteiskunnalle aiheutuvia kokonaiskustannuksia vähentäen, toteaa Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja
Antero Rytkölä.

– Lakimiesliitto esitti hallitusneuvotteluiden 2019 yhteydessä omat ”Oikeus kuuluu kaikille”-tavoitteensa. Ne huo­mioitiin hienosti Rinteen ja Marinin hallitusten ohjelmissa. Nyt kehitystyötä on syytä jatkaa voimallisesti.

Erityisen tärkeänä Lakimiesliitto pitää oikeusprosessien keventämistä vähäisissä riita-asioissa. Näin riitaprosessit pysyi­sivät kestoltaan ja kustannuksiltaan kaikkien osapuolten kantokyvyn rajoissa.

Erityisen tärkeänä Lakimiesliitto pitää oikeusprosessien keventämistä vähäisissä riita-asioissa.

Niin ikään Lakimiesliitto nostaa esiin työrauhan merkityksen.

– Maalittaminen pitää kriminalisoida omana rikosnimikkeenään oikeudenhoidon ammattilaisten ja muidenkin yhteiskunnan toimijoiden suojaamiseksi. Tätä olemme vaatineet toistuvasti, Rytkölä huomauttaa.

Maalittaminen pitää kriminalisoida omana rikosnimikkeenään.

Työrauhan tarve korostuu entisestään, kun resursseja työhön on muutoinkin liian vähän.
Lakimiesliitto nosti esille myös tuomioistuinten henkilökunnan lisäämisen.

– Tässä yhteydessä olisi syytä tarkastella myös tuomioistuinharjoittelupaikkojen määrän kasvattamista. Olemme esittäneet auskultointipaikkojen lisäämistä seuraavaksi kahdeksi vuodeksi nykyisestä 140:stä 200:aan.