Blicka mot rätten och rättvisan!

Blogit ja Kolumnit
20.09.2019 • Tuula Linna

Så bör juristens dagorder låta.

Juristförbundet fyller 75 år lördagen den 16 november 2019. Hjärtligt välkomna till jubileumsårets Juristdag, som firas fredagen den 11 oktober!

Traditionen bjuder att man kastar en blick mot det förgångna och minns vad som skedde när det begav sig.

I november 1944 inleddes hemförlovningen av fältarmén, kommunisterna återfick sin valbarhet, skyddskårerna och Lotta Svärd-organisationen upplöstes, Sovjetunionen krävde återlämning av de sovjetsoldater som tjänat i Finlands armé, Alkobutikerna stängde sina dörrar under hemförlovningstiden i syfte att undvika oroligheter, norra delen av Finland återerövrades under Lapplandskriget och Sovjetunionen återsände de första krigsfångarna.

Finlands jurister beslöt att organisera sig.

I Fortsättningskrigets efterdyningar och medan krigsansvarighetsrättegångarna pågick beslöt Finlands jurister att organisera sig.

Efter den tunga och instabila tiden har vi fått leva i fred och kunnat bygga upp Finlands lagar och rättssystem. Juristkåren har berett, tillämpat och implementerat en lång rad lagar och förordningar. Vi vill rikta ett stort, ödmjukt och respektfullt tack till landets tidigare juristgenerationer för deras insatser!

Nu riktar vi blicken framåt och frågar vad vi vill och bör lagstifta om.

Under årens lopp har Juristförbundet värnat om såväl de enskilda juristerna som rättsstaten och dess principer. Nu riktar vi blicken framåt och frågar vad vi vill och bör lagstifta om.

Vad ingår i en god framtid? Åtminstone en stabil rättstatsutveckling, ett humanistiskt grepp om teknik och digitalisering, ansvarsfullt nyttjande av naturresurserna, kunskaps- och faktabaserat beslutsfattande, omsorg om barn och ungdomar samt civiliserat tänkande och handlande.

Men inget uppstår av sig självt och inget förblir färdigt – livet handlar i stor utsträckning om uppoffringar och idogt arbete. När vi begrundar förhållandena under förbundets födelseår, 1944, inser vi våra moraliska skyldigheter.

Tuula Linna, juristförbundets ordförande, tuula.linna@helsinki.fi