Asianajajapäivä keräsi messukeskukseen 1800 osallistujaa

Asianajajaliiton puheenjohtaja Jarkko Ruohola kertoi avauspuheessaan liiton tavoitteesta lisätä asianajajat perustuslakiin.

– Perustuslaissa säädetään syyttäjistä ja syyttäjälaitoksesta. Oikeudenkäynnin osapuolten tasavertaisuus ja asianajajien asiakkaiden oikeusturva edellyttää, että sama koskisi asianajajia, sanoi Ruohola.

Ruohola myös muistutti, että oikeusvaltiolla on hintansa.

– Oikeudenhoitoon tulee lisätä taloudellisia resursseja, jotta oikeusturvan nykytaso pystytään säilyttämään. Tavoitteena tulee kuitenkin olla oikeusturvan parempi taso ja oikeudenkäyntien lyhyempi kesto, kertoi Ruohola.

Resurssihuolet ovat yhtenevät Lakimiesliiton vaalitavoitteiden kanssa.

–Keskituloiset jäävät oikeusturvan väliinputoajiksi. Tähän puutteeseen tulee tarttua. Oikeusturvavakuutukset eivät tarjoa kuluttajien odottamaa suojaa. On käynnistettävä yhteiskunnallinen keskustelu siitä, miten voimme turvata ihmisten yhdenvertaiset mahdollisuudet puolustaa oikeuksiaan ilman henkilökohtaisen vararikon pelkoa, sanoo Lakimiesliiton hallituksen puheenjohtaja Antero Rytkölä.

Asianajoala kiinnostaa

Asianajajaliitto teetti 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi asianajajan ammattiin liittyvän taustaselvityksen, jonka mukaan kahdeksan kymmenestä oikeustieteen opiskelijasta on kiinnostunut asianajajan ammatista. Houkuttelevimpina tekijöinä alalle hakeutumiseen pidettiin työn monipuolisuutta, kilpailukykyistä palkkaa, kehittymismahdollisuuksia sekä ystävällistä työilmapiiriä. Kaksi kolmesta vastaajasta oli naisia.

Liiton juhlavuoden 100 oikeusvaikuttajaa -kampanja nostaa niin perinteisen kuin sosiaalisen median kautta esiin oikeusvaltion turvaajina eri tavoin ansioituneita asianajajia. Liiton varsinainen 100-vuotisjuhla on elokuussa Helsingissä.