Asessori tekee tuomarin työtä monipuolisesti

Uuden tuomioistuinlain myötä hovioikeuksiin, hallinto-oikeuksiin, markkinaoikeuteen ja vakuutusoikeuteen on perustettu koulutustarkoituksessa kolmen vuoden määräajaksi täytettäviä asessorin virkoja.

Miksi hait asessorin paikkaa?

Minua houkutteli mahdollisuus yhdistää työssä oppiminen ja koulutus suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

Miltä tuntuu nyt vuoden asessorin työn jälkeen?

Hyvältä. Talo on suhtautunut asessoriohjelmaan positiivisesti ja olen saanut tutoriltani apua sekä työnkuvan että koulutuksen suunnitteluun. Asessorilla on siis oma tutori, joka toimii asessorin keskustelukumppanina ja sparraajana.

Vastasiko työ odotuksia?

Kyllä vastasi. Työnkuva näyttää muotoutuvan sellaiseksi kuin toivoinkin. En ihan tiennyt mitä odottaa koulutukselta, sillä asessorien koulutusohjelma haki vielä muotoaan silloin, kun asessoriksi haettiin. Nyt kun kokonaisuus alkaa jo hahmottua, se vastaa toivomuksiani.

Mitä asessori tekee?

Asessori tekee tuomarin työtä monipuolisesti. Lisäksi asessori osallistuu asessoreille suunniteltuun ja itse valitsemaansa koulutukseen.

Mikä on mukavinta asessorin työssä?

Se, että saa oppia tuomarin tehtävistä joka päivä ja että oppimista tuetaan eri tavoin. Asessoreita on sitä paitsi juuri sopivan kokoinen ryhmä, jotta koulutuksissa syntyy keskustelua.

Mitä ominaisuuksia asessorilta vaaditaan?

Tiedonjanoinen ja ahkera pitää olla. Jotta koulutuksesta ja työssä oppimisesta saa mahdollisimman paljon irti, pitää olla myös ennakkoluuloton. Hyvät lakimiehen perustaidot ovat tietysti tarpeen.

Millainen on oma koulutus, työ- ja urataustasi?

Valmistuttuani vuonna 2007 aloitin työt asianajotoimistossa oikeudenkäyntien parissa. Kävin välillä myös auskultoimassa ja olin puoli vuotta esittelijänä hovioikeudessa. Vuonna 2013 siirryinkin esittelijäksi Turun hovioikeuteen, ja vuodesta 2015 lähtien olen työskennellyt pääasiassa esittelijänä ja tuomarina hallintotuomioistuimissa.

Kuka voi hakea asessoriksi?

Asessoriksi voi hakea lakimies, jolla on vähintään kolme vuotta kokemusta tuomarin, tuomioistuimen esittelijän tai valmistelijan, syyttäjän, asianajajan tai oikeusavustajan tehtävästä. Kokemus voi olla koottu myös  muusta sellaisesta lakimiestehtävästä, joka antaa valmiuksia tuomarin tehtävään.