Arkistolaki silppuriin

Blogit ja Kolumnit
11.10.2017 • Susanna Reinboth

”Oikeusvaltion periaatteiden kannalta on ratkaisevan tärkeää, että tuomioistuinten toimivaltaa ei lähdetä kyseenalaistamaan, vaan ­asioita muutetaan vaalien ja eduskunnan kautta. Oikeutta ei saa ottaa omiin käsiin.”

Näin linjasi kansanedustaja, oikeusministeri Antti Häkkänen (kok.) oikeusvaltioseminaarissa eduskunnassa 13. syyskuuta kello 16.30.

Häkkänen huomautti, että oman käden oikeus ja sääntöihin perustumaton mielivaltaisuus on haluttu määrätietoisesti kitkeä Suomesta pois – niin kansalaisten kuin viranomaisen toiminnasta.
Samaan aikaan toisaalla eduskunnassa:

Virkamiehet syöttävät silppuriin päivän vierailija­listoja. Syynä tietojen tuhoamiseen on korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) joulukuussa 2016 antama päätös, jonka mukaan vierailijarekisterin tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia.

KHO:n päätöksen jälkeen eduskunta aloitti uuden käytännön: vierailijarekisterit tuhotaan jokaisen päivän päätteeksi.

Eduskunta kieltäytyi antamasta vierailijatietoja sähköisesti. Julkisuuslain mukaan tieto on annettava pyydetyllä tavalla, ellei se esimerkiksi asia­kirjojen suuren määrän takia aiheuta kohtuutonta haittaa virkatoiminnalle.

Eduskunnasta ilmoitettiin, että tiedot annetaan kuitenkin nähtäväksi eduskunnassa. Näin sanoi eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio Helsingin Sanomille kaksi päivää ennen oikeusvaltio­seminaaria.

”Jos joku on halunnut tulla tänne katsomaan eduskunnan tositteita, olemme aina järjestäneet työhuoneen niihin tutustumiseen”, hän sanoi HS:lle.

Suomen Kuvalehti testasi, onko näin. Ei ollut. Tiedot tuhotaan automaattisesti päivän päätteeksi, eikä tietoja anneta kesken päivän turvallisuussyistä, perusteli eduskunnan turvajohtaja Jukka Savola.

Savola viittasi henkilötietolakiin. Sen mukaan rekisterissä ei saa säilyttää tietoja pidempään kuin mikä niiden käyttötarkoitus on.

Henkilötietolaki oli välähtänyt virkamiesten mieleen vasta, kun KHO oli jo todennut tiedot julkisiksi. Siihen asti tietoja oli säilytetty vuoden ajan.

En ota kantaa asian oikeudelliseen puoleen. Asiaa selvitellään nyt ainakin eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa. Voi olla, että tietojen tuhoa­miseen on lailliset perusteet. Arkistolaki ei näytä koskevan eduskuntaa, joten se saa itse päättää, miten kauan se asia­kirjoja säilyttää.

Rumalta kuitenkin näyttää. Eduskunta asettuu erilaisin kikkailuin itse säätämänsä julkisuuslain yläpuolelle ja pyyhkii lattiaa maan korkeimman hallintotuomioistuimen päätöksellä.

Joten hyvä oikeusministeri, kansanedustajat ja muu eduskunta, turha saarnata meille kansalaisille kansalaistottelemattomuudesta ja tuomioistuimien päätösten kunnioittamisesta.
Tehkää itse ensin.