Årets jurist 2017 i Sverige kämpar för ökad jämställdhet i advokatbranschen

Louise Meijer instiftade ett pris för att uppmuntra till ökad jämställdhet inom advokatbranschen och fick själv ett när hon utsågs till Årets jurist 2017 i Sverige. Nu väntar förmodligen en karriär som riksdagsledamot.

Justitiapriset har en tydlig ambition – att stegvis skapa en advokatbransch som är mer jämställd. I dag ser det långt ifrån bra ut. Av delägarna i advokatbyråer är endast 20 procent kvinnor och undersökningar gjorda av Jusek, fackförbundet för bland andra jurister och ekonomer, visar att över 40 procent av kvinnorna känner sig missgynnade när gäller tilldelade arbetsuppgifter och tre av tio när det gäller lön och delägarskap.

– Det är fler kvinnor än män som studerar juridik och som tar examen, och det är fler kvinnor än män som arbetar som biträdande jurister vid advokatbyråer. Men när det är dags för nästa karriärsteg händer det något. Då tar männen över, säger Louise Meijer.

Granskas av experter

Justitiapriset vänder sig till affärsjuridiska byråer som får anmäla sig själva. De svarar på en enkät som anonymiseras och analyseras av genus- och jämställdhetsexperter vid bolaget Add Gender med fokus på tre områden – balans, kultur och struktur. I sista hand avgör en jury vilken byrå som får priset.

– Balans handlar om andelen kvinnor och män i ledningen och som delägare. När det gäller kultur beaktas bland annat hur kvinnor kommer till tals på respektive byrå och hur deras åsikters beaktas. Struktur handlar om framtida mål beträffande jämställdhet. Har man sådana? Hur följs de upp? Vem har ansvaret?

Stor nyfikenhet

Jurister har, säger Louise Meijer, en tendens att vara avvaktande mot förändringar.

– Därför är det glädjande att nyfikenheten kring priset varit stor och att det välkomnats som ett angeläget initiativ, säger Louise Meijer.

Priset, som förutom ”ära och berömmelse” består av en tavla, ska förhoppningsvis leda till en mer jämställd bransch överlag men kan också ha positiva effekter för de enskilda vinnarna. Priset kan helt enkelt bli en konkurrensfördel vid rekrytering. Juseks undersökningar har nämligen också visat att yngre jurister drivs mer av värderingar, de söker gärna en arbetsplats som de kan vara stolta över.

Byråer förlorar kompetens om de vid rekryteringen väljer bort kvinnor.

– Och det är självklart att byråer förlorar kompetens om de vid rekryteringen väljer bort kvinnor, det vill säga mer än hälften av tänkbara medarbetare och delägare, säger Louise Meijer.

Även metoo-rörelsen har bidragit till att sätta jämställdheten på agendan i branschen.

Politiskt engagerad

Louise Meijer tycker om att förändra, att försöka hitta en lösning istället för att enbart prata och klaga. Det var en drivkraft till att hon instiftade Justitiapriset och det är en drivkraft till att hon även engagerat sig politiskt. Nu står hon på en valbar plats på Moderata samlingspartiets lista och har goda chanser att få en plats i riksdagen efter höstens val.

Också som politiker har hon fokus på jämställdhet. Som vice ordförande i Moderaternas ungdomsförbund drev hon en fråga hårt – en sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet och samtycke – och hon fick partiet att ändra sin linje.

Det finns mer att ta itu med.

– Barnäktenskap och månggifte borde bli totalförbjudet i Sverige. I dag accepteras det om en inflyttad har flera fruar.

Svårt att ta in

Louise Meijer utsågs till Årets jurist 2017 i Sverige – som den yngsta någonsin. Bland hennes motkandidater fanns kända namn som Annie Lööf, ledare för Centerpartiet, och Christer Danielsson, ordförande för Advokatsamfundet.

– Jag blev helt chockad. Det är en jättestor utmärkelse och jag har nästan inte fattat det ännu att jag fick den. Men det visar att hårt och fokuserat arbete lönar sig och att branschen uppskattar satsningen mot ökad jämställdhet.